Algemene Voorwaarden

1.     Algemene voorwaarden

1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Toegang tot onze website houdt in dat u instemt met deze voorwaarden, dus neem ze zorgvuldig door.

Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt hebben we het recht uw bestelling te annuleren. STUDIO BONVIE kan de verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden ten allen tijde herzien.


1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 

2.  Gebruik van de STUDIO BONVIE website

2-1 Alle onderdelen van deze website, tekst, icons, afbeeldingen, audio, video en software files, zijn eigendom van STUDIO BONVIE en beschermd onder copyright. Reproductie, verspreiding en verandering van enig onderdeel van deze website is verboden.

Er mag geen commercieel gebruik gemaakt worden van de informatie op deze website en niet ten behoeve van een andere onderneming behoudens toestemming van STUDIO BONVIE.

 

2-2 Het gebruik van het STUDIO BONVIE handelsmerk zonder uitdrukkelijke toestemming van STUDIO BONVIE is verboden. Het STUDIO BONVIE handelsmerk mag niet op zodanige wijze in verband worden gebracht met non- STUDIO BONVIE produkten of diensten dat het verwarring schept onder klanten of STUDIO BONVIE op enigerlei wijze in diskrediet brengt.

 

3.  Bestelling en eindprodukt

3-1 De foto’s en ontwerpen geven een nauwkeurig beeld van de kledingstukken.

Kleuren kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het gebruikte computerscherm waardoor de kleur van het eindprodukt iets kan verschillen van de afbeelding op de website.

Ook de positie van de bedrukking op kledingstukken kan iets afwijken van de afbeelding.

 

3-2 De kledingstukken worden zorgvuldig gemaakt volgens de maten die u opgeeft, maar een speling van 1-1,5 cm moet als acceptabel worden beschouwd. Kledingstukken gemaakt van dezelfde stof, maar van verschillende rollen, kunnen iets van kleur verschillen vanwege normale variatie in het proces van weven en kleuren.

De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van deze verkoopvoorwaarden bij normaal gebruik mag verwachten.
 

3-3 Indien de maten of het ontwerp van het voor u gemaakte produkt niet overeenstemmen met de bestellingsgegevens of om enige reden, niet genoemd in 3-1 of 3-2, zal STUDIO BONVIE u gratis een vervangend produkt aanbieden, of het geld terugstorten en neemt de kosten van de retourzending voor haar rekening op voorwaarde dat de goedkoopste verzendingsmethode wordt gebruikt. Wij doen onze uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk te verwerken.

Zolang uw bestelling niet in produktie is kunt u de bestelling wijzigen of annuleren.

Neem hiervoor contact op met melissa@studiobonvie.nl. 

Hoewel we ieder geval afzonderlijk bekijken moet wel vermeld worden dat er, volgens de geldende internationale regels, op maat gemaakte kledingstukken niet geruild kunnen worden.
 

4.  Prijsovereenkomst  
4-1 Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. En eventuele invoerrechten. In de meeste landen is er wel een ‘exemption quota’ zodat produkten tot een bepaalde waarde vrij van invoerrechten zijn. Informatie is op te vragen bij uw lokale douanekantoor. De klant is verantwoordelijk voor betaling van eventuele invoerrechten.  

 

4-2 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. STUDIO BONVIE kan echter niet uitsluiten dat er onjuiste en/of onvolledige informatie op terecht komt. STUDIO BONVIE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie. Indien als gevolg van typografische fouten een kledingstuk incorrect geprijsd is of met incorrecte informatie weergeeft heeft STUDIO BONVIE het recht de bestelling voor het produkt met de foutieve prijs of informatie te annuleren en de betaalde bedrag terug te storten.
 

Facebook clausule: STUDIO BONVIE biedt de mogelijkheid kledingstukken te ruilen voor een andere maat. Zij dienen het ontvangen item op eigen kosten binnen 30 dagen terug te sturen en het mag niet beschadigd zijn.

 

5.  Betalingsovereenkomst  

5-1 Na het plaatsen van een bestelling kunt u door in te loggen op www.studiobonvie.nl onder 'Bestellingen' een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten terug vinden.
 

5-2 Elke bestelling wordt (m.u.v. onder rembours) pas na betaling gemaakt en geleverd.

U kunt direct online betalen middels iDEAL.  
Voor een bestelling onder rembours dient u contact op te nemen met melissa@studiobonvie.nl. Er wordt €10,- extra in rekening gebracht en de bestelling wordt alleen naar het adres van de besteller verzonden. U betaalt bij aflevering van het pakket aan een TNT Post beambte.  
Door in te loggen op Katoenenzo.nl kunt u onder 'Bestellingen' zien wanneer uw betaling binnen is.

 

5-3 In geval van vertraging met produktie of verzending, wordt u hierover ingelicht.
 

6.     Leveringssovereenkomst

6-1 Alle artikelen worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij TNT Post.  In de regel bezorgt TNT Post in Nederland binnen 2 werkdagen.  
STUDIO BONVIE is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT Post. Afhankelijk van het aantal artikelen / volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket.


6-2 Voor verzending van de kleding brengt STUDIO BONVIE verzendkosten in rekening.  
Deze bedragen in Nederland, ongeacht het aantal artikelen, maar tot een maximum van 10 kg 7,- euro.
Buiten Nederland gelden andere tarieven. Deze staan vermeld onder verzendkosten.  Landen binnen Europa: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Buiten Europa meest voornamelijke bestemmingen: Australië, Brazilië, Canada, China,

Hong Kong, Japan, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Verenigde Staten, Zuid Afrika en Zwitserland.

 
6-3 Zoals ook onder 3-3 is vermeld kunnen bestelde artikelen niet worden geruild. STUDIO BONVIE doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, neem dan contact op met melissa@studiobonvie.nl.
Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal STUDIO BONVIE zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.
 

7.  Force Majeure

STUDIO BONVIE is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als dit het gevolg is van force majeure, d.w.z. als externe factoren buiten onze controle het ons onmogelijk maken onze verplichtingen na te komen. In zo’n geval worden de overeenkomsten als geannuleerd beschouwd en kunnen klant noch STUDIO BONVIE aanspraak maken op compensatie.

Dit betekent dat de betaling wordt teruggestort aan de klant en geen produkt wordt geleverd.

Onder force majeure wordt verstaan: terrorisme, stakingen, veranderingen in de wet, natuurrampen, stroomstoringen, vertraagde toelevering van materialen en andere omstandigheden buiten onze controle.

 

8.     Privacy statement  
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door STUDIO BONVIE gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.  
 

 

9.     Oplossen van geschillen  
9-1 Op overeenkomsten tussen het STUDIO BONVIE en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

9-2 Geschillen tussen de consument en STUDIO BONVIE over te leveren of geleverde goederen en/of diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als consument als door STUDIO BONVIE worden voorgelegd aan de geschillencommissie Thuiswinkel.
 

9-3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst aan STUDIO BONVIE heeft voorgelegd. Uiterlijk 3 maanden nadat deze is voorgelegd aan STUDIO BONVIE, kunt u het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Borderwijklaan 46, 2e etage, 2591 ZR Den Haag, telefoon 070-3105310, fax 070-3658814, tegen betaling van € 25,- . De Geschillencommissie brengt een voor beide partijen bindend advies uit. Indien u in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u de bijdrage van € 25,- terug.


9-4 Als STUDIO BONVIE een geschil aanhangig wil maken zal STUDIO BONVIE u een schriftelijk verzoek doen en dient u STUDIO BONVIE binnen vijf weken schriftelijk te laten weten of u zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt STUDIO BONVIE de keuze van u niet binnen de termijn van vijf weken, dan is STUDIO BONVIE gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

9-5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie.
 

 

STUDIO BONVIE streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van STUDIO BONVIE, dan wordt STUDIO BONVIE daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.